Linda Tulldahl

Leg. tandhygienist Linda Tulldahl

Tandhälsa för mig betyder så mycket mer än bara ett möte under en behandling. Jag vill arbeta på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt så att du som patient ska kunna känna trygghet och tillit.

Min ambition är att leverera en individanpassad optimal tandvård för mina kunder.

I praktiken jobbar jag med modern utrustning av god kvalitet. Vetenskap och beprövad erfarenhet är viktig i en klinisk vardag. All vård utgår ifrån patientens behov och önskemål.

Jag jobbar med förebyggande tandvård och har gott samarbete med allmäntandläkare och specialisttandvård när detta behövs för din tandhälsa.

Mina patienter säger att jag har ett gott handlag och är väldigt social. Om du känner rädsla inför en behandling så kan jag hjälpa dig.

Min erfarenhet och kunskap har jag byggt upp och förfinat under alla år med mitt arbete i små och stora privatägda kliniker samt i folktandvården.

Välkommen!