Vi följer TLV referenspriser, För en komplett lista se TLV hemsida.

Exempel på priser 2020

  • 114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst 525:-
  • 113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist 280:-
  • 341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 530:-
  • 342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 1035:-
  • 311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) 430:-
  • 312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 175:-
  • 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615:-
  • 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 785:-
  • 205 Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 175:-